تیدارس. ارمغان یک تجربه جدید در صنعت سفال و سرامیک !

ویژگی ها برجسته تیدارس

زیبایی و اصالت

اصالت پایبندی است به ارزش ها و آرمان ها و زیبایی تناسب بین اجزاست.
طراحی محصولات تیدارس بر مبنای الگوهای کهن سفالینه های ایرانی می­باشد که در قالب ظروف کاربردی و تزیینی ارائه گردیده است. سبک لعاب پاشیده تولیدات تیدارس الهام گرفته از لعاب پاشیده های دوره صفویه می­باشد که بر اساس نیاز و سلیقه مشتریان معاصرسازی شده است.

کیفیت بالا

کیفیت آن چیزی که ارزش محصول را در نزد مشتری بالا ببرد. کارآیی محصول، قابل اعتماد بودن یا طول عمر مفید، بی نقص بودن از شاخصه های کیفیت است.
در فرایند تولید محصولات تیدارس سعی بر آن بوده است که از مواد اولیه درجه یک استفاده شود و در چرخه پخت نیز دمای لازم و مناسب پخت لعاب و بدنه اعمال می¬گردد تا تولیدات دوام و کیفیت مطلوب داشته باشند.

زیست سازگار

محصولات و خدماتی که در چرخه عمر خود کمترین پیامد را نسبت به محیط زیست دارند.به عبارتی چرخه عمر محصول از ابتدا تا انتها از سوی سازمان مدیریت می گردد و سازمان محصولات را با احترام به محیط زیست طراحی و تولید و توزیع می نماید.
محصولات تیدارس نیز با رعایت اصول زیست سازگار طراحی فرایند خود را انجام می¬دهد به این صورت که کلیه پسماندهای کارگاه دوباره به چرخه تولید محصولات ساختمانی باز میگردد. در فرمول نویسی لعاب از مواد اولیه ای که برای محیط زیست و مصارف ساختمانی مضرر است خودداری می¬گردد. محصولات در کاغذهای باطله بسته بندی می¬گردد و در کیسه های پارچه ای عرضه می¬شوند.

طراحی تعاملی

مشتریان را بنگرید و با آنها تعامل برقرار کنید، با آنها حرف بزنید و به حرف هایشان گوش کنید و بر اساس داده های کارشناسی شده آنها عمل نمایید. مبنای طراحی محصولات تیدارس برپایه آموزه بالاست. در تلاشیم تا با ارتقای کلیه توانایی و عملکردهای هوشمندانه در طراحی محصولات، بهترین را تولید کنیم.

فهرست